ಅಗೋಸ್ತ್ 15, 2016 : ANODE ಮ್ಹಾಲಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಉದ್ಯಮಿ ರೊಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸಿ ಹೊಲಾಂತ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ LAR NITE ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣಾದ್ವಾರಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ತಶೆಂ ಗುರ್ಪುರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಲೊಯ್ಡಾಚಿಂ 13 ಪದಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ. ವಿಜಯ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಪಂಗೆಆನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಕಾಳಿಕ್ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಅಶಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ (ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಅಲಂಗಾರ್) ಅಯ್ಯಯ್ಯ (ನೆಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್), ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾ, ಯೊರೆ ಪಾವ್ಸಾ (ವಿಜಯ್ ವಾಸ್), ತುಂ ಯೇ (ಜೊನ್ಸನ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವು), ಯಾದ್ ಯೆತಾ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜ್ಪೆ) ರಾತ್ ಆಯ್ಚಿ (ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜ್), ಕೆನ್ನಾ ತುಜೊ ( ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ), ಆಮಿ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾರ್ (ಪ್ರೀತ್ ನೊರೊನ್ಹಾ), ಕುಲ್ಕುಲೊ (ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್) ಡಾಯ್ನಾ (ವಿಲಿಯಂ ಪದ್ರೆಂಗಿ) ಆನಿ ವಿಯೊಲ್ಲಾ (ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್) ಹಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

ರಾಜೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಮನೋಜ್ ಲೋಬೊ, ರೋಶನ್ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಎಡ್ರಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ (ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಮೇಡ, ರಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ) ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ. ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರುಜ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿ ನವೀನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಗುರ್ಪುರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಆ್ಯಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಿಡಿಚಿ ಒನ್ ಲಾಯ್ನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರೊಮೊ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಮಾ. ಆ್ಯಂಟನಿನ್ ಲೊಯ್ಡ್ ತಶೆಂ ಜೇಸನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಥಂಯ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾ. ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯೆಂ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸುನ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಖುಶೆಚೆಂ ದಾನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಸ್ನೇಹಸದನ ಆನಿ ಜೀವದಾನ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

More Music News

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

LLoyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]