1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Lloyd Rego, Taccode

Lloyd Austin Rego who comes from Taccode i.e a "Hamlet of Poets" is an established poet. Lloyd Rego has been enhancing his talent and has been serving Konkani Literature right from the young age of nineteen. His poem" Oxim Sopnnam Oxigo Jeenn" was transformed into a song by Eric Ozario. This promoted Lloyd to look for a future in Konkani Music. Lloyd produced his debut album"Swapnnam" in the year 2002. The applaud that he received for this album motivated him to produce Chandnnem. Jaadu... read more ...

ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಾಕೊಡೆ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಏಕ್ ಕವಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ಲೂಸಿ ರೇಗೊ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 21-10-1979 ವೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತಾಕೊಡೆ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಶಾಳ್, ಆದರ್ಶ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಾಕೊಡೆ, ಮಹಾವೀರ ಕೊಲೆಜ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಆನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಪ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ, ಝೆಲೊ, ಕುರೊವ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಅಸಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್, ವಿಲ್ಫಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.... read more ...

Press/Music News

'Kulkulo' musical evening held at Kalaangan 'Kulkulo' musical evening held at Kalaangan
"Kulkulo", musical entertainment programme was held on Sunday January 3, 2021 at Kalaangan, Mangaluru. The programme started with the ringing of… more…

Bahrain: Konkan Singers Club’s ‘Xperimentz’ enthralls music lovers Bahrain: Konkan Singers Club’s ‘Xperimentz’ enthralls music lovers
Media Release Bahrain, Nov 18: “I think music in itself is healing. It is an explosive expression of humanity. It is… more…

Konkan Singers Bahrain Club to hold ‘Xperimentz the Concert’ on Nov 8 Konkan Singers Bahrain Club to hold ‘Xperimentz the Concert’ on Nov 8
Media Release Oct 22 : Konkan Singers Club Bahrain will present the musical and comedy extravaganza ‘Xperimentz the Concert’ on the… more…

Opinion / Reviews

Almeida Gladson Almeida Gladson
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಎಮಿರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಚೊ… more…

Eric Ozario Eric Ozario
“Sonvsar Lloyd Rego Taccode hachye shatye tho’ny zago zanvchya po’ylem, Mandd Sobhann so’ngho’tto’nan ti vo’llkun, 18 vo’rsam adinch’ ‘Vo’rsach’o Ko’vi… more…

Xetam Merer - A musical journey Xetam Merer - A musical journey
Roshan D’Souza of Angelore and Lloyd Rego of Taccode duo is Successful Konkani musicians for their innovative experiments in Konkani… more…

Home | AboutSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.lloydtaccode.com. Powered by

Contact Us

Lloyd  Rego, Taccode

Mobile : +91 9611109580 
Email : [email protected]